ЗОЛОТІ ПРАВИЛА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА


 1. Учитель має бути особистістю, привабливою для дітей.
 2. Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе , якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний та відвертий.
 3. Учитель має бути веселим, жартівливим.
 4. Учитель повинен раціонально використовувати свій час.
 5. Учитель має бути доброзичливим.
 6. Учитель має постійно вдосконалюватися , розширювати свій кругозір.
 7. Гасло вчителя: «Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням.»
 8. Учитель повинен реалізувати індивідуальний підхід до дитини , вміти її вислуховувати.
 9. Класний керівник має створити учнівський колектив , у якому панують доброзичливі стосунки.
 10. Класний керівник повинен приймати тільки обдумані рішення.
 11. Класному керівникові слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.
 12. Класному керівникові необхідно виховувати в дітей самодисципліну.
 13. Класний керівник повинен бути консультантом учнів у всіх позакласних заходах.
 14. Класний керівник співпрацює з органами учнівського самоврядування.
 15. Класний керівник підтримує зв'язок з батьками.

Программа діяльності класного керівника

 1. Аналізувати та методи роботи у виховні впливи школи, сім’ї, соціального середовища
 2. Враховувати рівень вихованості учнів при визначенні мети та завдань виховання в класі
 3. Свідомо відбирати форми відповідності з конкретизованими цілями і завданнями
 4. Розробляти конкретну програму діяльності як логічної ланки виховної роботи в класі
 5. Передбачити результати своєї подальшої роботи, встановлювати відповідність результатів із поставленими завданнями
 6. При плануванні виховної роботи проектувати конкретні завдання
 7. Включати учнів у таку систему діяльності та відносин, яка збагатить їхній позитивний досвід, розвивати найкращі якості особистості
 8. Враховувати реальні можливості кожного, звертати увагу на найближчі завдання щодо розвитку шкільного класу та особистості
 9. Враховувати свої можливості як класного керівника
 10. Забезпечувати найбільш доцільні в даних конкретних умовах методи виховання

Критерії ефективності виховної роботи в класі

 • Рівень організованості класного колективу (дисциплінованість , робота учнівського самоврядування);
 • Рівень навчальної мотивації учнів класу(динаміка підвищення якості знань , ефективності роботи з учнями , активність учнів у позаурочний час );
 • Різноманітність позаурочного життя класу;
 • Динаміка зростання рівня вихованості учнів;
 • Рівень розвитку класного колективу (згуртованість, активність, ініціативність учнів, виховний вплив колективу на його членів , рівень розвитку громадської думки );
 • Активність співпраці класу з класним керівником;
 • Зв’язок із сім’єю , участь батьків у виховному процесі;
 • Робота з проблемними учнями , надання їм педагогічної підтримки на основі індивідуального підходу;
 • Захищеність та комфортність умов перебування кожного вихованця у класі і школі
 • Критерії ефективності виховної роботи в класі

Запитання для вивчення класного учнівського колективу

 1. Віковий склад учнів
 2. Працездатність та успішність учнів
 3. Чи є угрупування в колективі за інтересами або негативного характеру?
 4. Як учні ставляться один до одного?
 5. Як учні ставляться до класних справ?
 6. Чи люблять учні проводити час у школі й поза нею?
 7. Чи дружать хлопці з дівчатами ?
 8. Чи немає в класі кругової поруки ? Якщо є, то в чому вона виявляється ?
 9. Чи переживають учні успіхи і невдачі свого класу; чи вболівають за свій колектив
 10. Чи вміють самі організовуватися для виконання колективних справ?
 11. Чи вміють вони розподіляти між собою роботу і раціонально її виконувати?
 12. Чи вміють терпляче й уважно вислуховувати один одного?
 13. Чи виконують розпорядження уповноважених осіб?
 14. Наявність критики і самокритики в класі
 15. Що єднає учнів : спільне місце проживання, місце за партою, інтереси, спільна праця?
 16. Де дружать учні: тільки в школі чи поза школою?
 17. Чи уважні до своїх товаришів? Чи прагнуть допомогти їм? У чому ця допомога виявляється?
 18. Чи проявляють учні вимогливість до своїх друзів? Чи вміють її проявляти?
 19. Як клас ставиться до дезорганізаторів, відмінників, активу, невстигаючих?
 20. Чи правильно ставляться учні до однокласників з фізичними вадами?
 21. Чи має актив класу авторитет?
 22. Чи вносяться в класі пропозиції?
 23. Чи виконує клас загально шкільні доручення?
 24. Загальний морально-психологічний стан колективу.

Самоаналіз діяльності вчителя
під час підготовки та проведення виховного заходу

 1. Оцінювання педагогічного обґрунтування виховного заходу, доцільність цього проведення та обраної форми
 2. Визначення місця виховного заходу в системі навчально-виховної роботи класу, його зв’язку із навчальною і виховною діяльністю
 3. Оцінювання ступеня досягнення мети заходу
 4. Характеристика учасників заходу, охоплення їх активною діяльністю під час підготовки та проведення заходу
 5. Оцінювання результативності виховного заходу, його пізнавальної та виховної цінності
 6. Оцінювання психологічного стану учнів під час підготовки й проведення заходу
 7. Вивчення позитивних сторін та недоліків у проведенні заходу
 8. Висновки. Самоаналіз діяльності вчителя під час підготовки та проведення виховного заходу

Пам’ятка про учнівську конференцію

 1. Учнівська конференція – найвищий орган самоврядування в школі. Її проводять двічі на рік ( на початку і наприкінці року).
 2. Делегатів учнівської конференції обирають на класних зборах 5-11 класи). Делегатами можуть бути вчителі, батьки.
 3. На учнівській конференції обирають склад учнівської ради, обговорюють питання про створення виховних центрів.

Пам’ятка черговому по школі

 • Діяльність учнівського колективі в школі організовується на основі самоврядування з метою підвищення якості навчання, зміцнення свідомої дисципліни учнів, розвитку їх творчості, самодіяльності.
 • Черговий учень школи починає виконувати свої обов’язки о восьмій годині, приймаючи від педагога-організатора розпізнавальні знаки, пов’язки, бейджики, зошит чергового, де за потребу робить відповідні записи.
 • Разтавляє чергових учнів по постах, перевіряє наявність документації (зошитів обліку, в яких записуються запізнення, зауваження щодо зовнішнього вигляду, порушення дисципліни і порядку, позитивні моменти).
 • Відповідає за збереження учнівського одягу (пост «Гардероб»), поведінка учнів у їдальні( пост «Їдальня»).
 • За умов, як що в школі немає державної служби охорони, контролює прохід сторонніх людей до школи, з’ясовує причини їхнього приходу. За її наявності черговий цього посту надає допомогу охоронцю.
 • За 30 хвилин до завершення першого уроку приймає від старост (або чергових по школі, попередньо закріплених в класах).
 • Стежить за дисципліною, порядком під час перерв, веде облік порушень у журналі чергового.
 • Протягом дня працює спільно з черговим вчителем та адміністратором, інформує їх про виявлені порушення дисципліни, та порядку, санітарного стану, режиму роботи школи.
 • Після закінчення уроків разом із черговим вчителем оглядає класи, виставляє оцінку за їхній санітарний стан.
 • Наприкінці тижня підбиваються підсумки чергування.

Пам’ятка черговому у класі

 1. Два чергових заступають на пост 0 8.15
 2. За 10-15 хвилин до початку уроку чергові учні провітрюють клас, витирають дошку, перевіряють наявність необхідного обладнання для ведення уроків.
 3. Протягом робочого дня стежать за чистотою дошки, наявністю крейди, за станом дисципліни і порядку під час уроків.
 4. Під час перерв між уроків провітрюють клас, слідкують за дотриманням правил поведінки дітьми у класі.
 5. Після уроків прибирають приміщення класу: провітрюють, витирають пил на вікнах, поличках, столах, шкафах, поливають квіти, підмітають та миють підлогу.
 6. Після чергування закривають клас і наступного дня о 8:15 один із чергових передає ключ наступним черговим. Під час передачі чергування перевіряється якість роботи чергових.
 7. У разі невиконання черговими своїх обов’зків або їх відсутності у школі їхнє чергування переносять на наступний день.

Пам’ятка з підготовки та проведення класних зборів

 1. Класні збори – орган учнівського самоврядування в класі. Його мета – розвиток учнівського самоврядування, згуртування учнівського колективу, вироблення в школярів організаторського досвіду, навичок формування громадської думки.
 2. Основне завдання класних зборів – обговорення й вирішення питань життєдіяльності класного колективу.
 3. Збори відбуваються 1 раз на місяць.
 4. Рішення класних зборів ухвалюється більшістю голосів і воно є обов’язковим для виконання кожним учнем.
 5. Кожен учень класу має право виступати на зборах, виносити питання на обговорення, відстоювати власну думку.
 6. Класні збори обирають старосту класу, членів учнівської ради, делегатів на учнівську конференцію, представників до органів учнівського самоврядування школи.
 7. На класних зборах староста доводить до відома учнів рішення загальношкільних конференцій, аналізує виконання рішень попередніх зборів.
 8. Рішення зборів заносяться в спеціальний зошит. Його веде секретар, якого обирають на початку навчального року. Він же відповідає в класному куточку за зміну рубрики «На класних зборах вирішили», де подається інформація про їх рішення.

Кiлькiсть переглядiв: 562

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.